Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego: