Przegląd rodzajów audytu

Podstawowym rodzajem audytu jest audyt finansowy, ale istnieją też inne jego rodzaje, jak np.:

 

  • audyt operacyjny - ocena efektywności funkcjonowania, zarządzania, ale też sprawności kontroli wewnętrznej;
  • audyt jakości - badanie, którego celem jest stwierdzenie, czy funkcjonowanie kontrolowanej instytucji/firmy jest zgodne z wdrożonymi w niej standardami jakości, wyrażającymi się m.in. przyznanymi certyfikatami (np. ISO);
  • audyt marketingowy - analiza działań marketingowych firmy i jej otoczenia rynkowego;
  • audyt informatyczny - którego zakres może dotyczyć oceny zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego programu bądź systemów informatycznych w skali całej firmy. A. informatyczny może być traktowany jako samodzielne przedsięwzięcie lub jako element audytu finansowego czy operacyjnego. Ściśle powiązanym z a. informatycznym jest audyt oprogramowania - dotyczący zasadniczo jego doboru, wydajności oraz legalności;
  • audyt technologiczny - weryfikacja realizacji praw własności intelektualnej;
  • audyt pracowniczy - ocena potencjału i możliwości rozwoju kadry menedżerskiej, jak i poszczególnych pracowników;
  • audyt prawny (zwany też a. zgodności) - analiza prawna podejmowanych w przedsiębiorstwie/instytucji czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  • audyt energetyczny - jeden z bardziej skomplikowanych rodzajów audytu (przeprowadzany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r.) mający na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania;
  • audyt etyczny - gdzie ocenie podlega stosowanie zasad etyki w działalności firmy, instytucji, organizacji. Chodzi tu szczególnie o przejrzystość, „transparentność” funkcjonowania (przeciwdziałanie korupcji) oraz o tzw. odpowiedzialność społeczną, a nawet - w niektórych branżach - ekologiczną.

 

Z perspektywy wykonywanych działań, sposobu przeprowadzania audytu, poszczególne jego rodzaje są do siebie podobne. Czynności audytorskie powinny spełniać określone standardy i przebiegać w odpowiednio uporządkowany sposób, zaś różnice dotyczą w istocie przedmiotu audytu.