Audyt a kontrola finansowa

Audyt niejednokrotnie rozumiany jest jako unowocześnienie kontroli finansowej. Tymczasem nie do końca odpowiada to rzeczywistości. Audyt zdefiniowany został wcześniej, przejdźmy więc do pojęcia kontroli finansowej. Należy ją rozumieć jako element kontroli wewnętrznej i zbiór własnych - wypracowanych przez firmę, instytucję - procedur i mechanizmów organizacyjnych czy sprawdzających.

Audyt natomiast, w największym skrócie, jest „zewnętrzny” i zajmuje sie przede wszystkim badaniem, ocenianiem sprawności i skuteczności… systemu kontroli wewnetrznej. Powinien więc być postrzegany jako sposób sprawowania nadzoru, monitoringu nad funkcjonowaniem organizacji i uczestników (np. pracowników) tych procesów.