Podleganie audytowi

Obowiązek audytu

Zakres podmiotów, w stosunku do których istnieje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych, z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz z ustawy o rachunkowości.

Audytu wewnętrzny w administracji publicznej

Regulacje: pierwsza i druga z wymienionych - odnoszą się do jednostek/podmiotów administracji publicznej, w tym do jednostek badawczo-rozwojowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lecz z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej były zobowiązania dokonane w procesie akcesji Polski do UE (warto wiedzieć, że w instytucjach UE obowiązkowy audyt wewnętrzny został wprowadzony w 2001 r.).

IIA

Strona unijna wymagała wprowadzenia skutecznego systemu ochrony przekazywanych przez siebie środków finansowych, rekomendując do tego audytorskie standardy międzynarodowe. Nadzór nad nimi sprawuje powstały w 1941 r. The Institute of Internal Auditors (IIA) - Instytut Audytorów Wewnętrznych, będący największym obecnie międzynarodowym zrzeszeniem tej profesji. Polskie Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych jest członkiem IIA.