Monitoring giełdowy

Giełda (z niemieckiego) - to jest forma zorganizowanego rynku - zebrania odbywające się na bieżąco, w ustalonym czasie oraz miejscu, na których spotykają się sprzedający oraz kupujący aby zawierania ustalenia w głównej mierze papierami wartościowymi oraz towarami masowymi. Biorąc pod uwagę przedmiot ustalenia giełdę mamy szansę podzielić na: pieniężne (papierów wartościowych), towarowe oraz pozostałe (frachtowe, ubezpieczeniowe).

Priorytetową misją giełdy jest ustalanie kosztów wartości oraz wyrobów dopuszczonych do obrotu na giełdzie na podstawie tych wyżej wymienionych podaży oraz popytu na nie. Do prostych powinności władz giełdy powinno się podawanie do ogólnej wieści kosztów (kursów giełdowych), według których zawierano ustalenia kupna-sprzedaży na giełdzie.

Wartości takie są często miarodajne dla ustalenia zawieranych poza giełdą. Stad popularność monitorowania ruchów giełdowych, zachowania akcji, kursów.